?

Log in

No account? Create an account

ПУТНИК

Идущий за солнцем...

Previous Entry Share Next Entry
Еще раз о "народном кандидате" грудинине ... и "антизападном" путине
putnik_76